Tin tức

Trang chủ / Tin tức

eWidget trong Zoho Mail
eWidget trong Zoho Mail

02 tháng 04, 2022

Zoho Mail cung cấp tính năng liên kết các ứng dụng khác nhau, dưới dạng tiện ích mở rộng, cho phép bạn xem và truy cập thông tin cũng như thực hiện nhiều thao tác trong các ứng dụng khác mà không cần rời khỏi hộp thư của mình. Những tiện ích mở rộng này có thể được truy cập từ biểu tượng eWidget phía bên phải hộp thư đến của bạn. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng một số ứng dụng được đề cập bên dưới thì mới có thể vận hành Widget trong Zoho Mail. Tất cả các tiện ích mở rộng trong ứng dụng đều được liệt kê ở thanh menu của eWidget. Hãy lưu ý rằng một số tính năng sẽ được bật mặc định, những tính năng khác có thể được định cấu hình trong Cài đặt Zoho Mail để sử dụng trong eWidget. Bạn cũng có thể thiết lập trực tiếp từ eWidget.

Zoho Desk
Zoho Desk

02 tháng 04, 2022

Zoho cung cấp các công cụ tương hỗ với các ứng dụng dịch vụ hỗ trợ (Helpdesk) như Zoho Desk, Zendeask, Zoho Assist và Goto Meeting dưới dạng tiện ích mở rộng, cho phép bạn xem và truy cập thông tin cũng như thực hiện các công việc trong các ứng dụng đó mà không cần rời khỏi hộp thư của mình. Bạn có thể truy cập các tiện ích mở rộng này từ eWidget nằm ở bên phải hộp thư đến của bạn.

Các tiện ích mở rộng giúp Quản lý dự án trong Zoho Mail
Các tiện ích mở rộng giúp Quản lý dự án trong Zoho Mail

02 tháng 04, 2022

Zoho Project (Dự án Zoho) là một phần mềm quản lý Dự án để lập kế hoạch, theo dõi và cộng tác vào các dự án và nhiệm vụ của nhóm bạn. eWidget hỗ trợ tiện ích Zoho Project để giúp bạn quản lý các dự án và nhiệm vụ của mình từ Zoho Mail. Zoho Project cần được định dạng cấu hình để sử dụng nó trong eWidget.

Tiện ích mở rộng Clearbit và FullContact trong Zoho Mail
Tiện ích mở rộng Clearbit và FullContact trong Zoho Mail

02 tháng 04, 2022

eWidget hỗ trợ phần tiện ích mở rộng Clearbit để hiển thị thông tin công ty và liên hệ của một người hoặc bất cứ ai dựa trên địa chỉ email của họ.

Zoho Vault
Zoho Vault

02 tháng 04, 2022

Zoho Vault là trình quản lý mật khẩu trực tuyến dành cho các hội nhóm nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình chia sẻ mật khẩu giữa các thành viên. Người dùng Zoho Vault có thể truy cập từ eWidget trong Zoho Mail để tạo, chỉnh sửa và bí mật chia sẻ mật khẩu với nhau trong nhóm. Tiện ích này được mặc định trong Zoho Mail do đó bạn không cần thêm cấu hình.

Tiện ích Zoho CRM
Tiện ích Zoho CRM

01 tháng 04, 2022

Zoho CRM là phần mềm Quản lý khách hàng cho tất cả các doanh nghiệp và giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng của họ vào đúng thời điểm và thu hút họ trên mọi kênh. Bạn có thể xem và truy cập thông tin CRM của người liên hệ/ khách hàng tiềm năng ngay từ eWidget bao gồm tạo hoặc sửa đổi nhóm đối tượng tiềm năng đồng thời liên kết Ghi chú, Nhiệm vụ và Sự kiện với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng. Tích hợp Zoho CRM được bật theo mặc định trong Zoho Mail cho tất cả người dùng sử dụng cả hai dịch vụ này. Do đó, không cần cấu hình thêm để truy cập Zoho CRM từ eWidget.

Zoho Mail Desktop Lite Client
Zoho Mail Desktop Lite Client

01 tháng 04, 2022

Ứng dụng Zoho Mail Desktop Lite là một ứng dụng có thể cài đặt miễn phí cho phép bạn truy cập Zoho Mail từ máy tính để bàn/máy tính xách tay của mình.

Tiện ích bổ sung Zoho Mail
Tiện ích bổ sung Zoho Mail

01 tháng 04, 2022

Tiện ích bổ sung Zoho Mail là sự tích hợp giữa Zoho Mail và các dịch vụ Zoho khác như Zoho CRM hoặc Zoho Recruit,... Điều này cho phép bạn theo dõi thông tin liên lạc qua thư giữa một liên hệ/khách hàng tiềm năng cụ thể trong CRM hoặc các giao dịch thư giữa nhà tuyển dụng và ứng viên tiềm năng.

Truy cập tài khoản bên ngoài qua POP
Truy cập tài khoản bên ngoài qua POP

01 tháng 04, 2022

Nếu bạn có nhiều tài khoản với các nhà cung cấp khác, bạn có thể kiểm tra chúng trong tài khoản Zoho Mail của mình, bằng cách thiết lập từng tài khoản đó thông qua POP trong Zoho Mail.

Nhập/Xuất Email
Nhập/Xuất Email

01 tháng 04, 2022

Trong Zoho Mail, bạn có thể nhập/xuất thư (chuyển vào hoặc chuyển từ), với mỗi thư ở định dạng EML chuẩn được nén lại với nhau thành các kho lưu trữ .ZIP.

Đóng tài khoản Zoho
Đóng tài khoản Zoho

01 tháng 04, 2022

Khi bạn đóng Tài khoản Zoho, điều này sẽ đóng tài khoản Zoho trên tất cả các Ứng dụng Zoho như CRM/Tuyển dụng/Thư/Tài liệu... Bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các Ứng dụng Zoho.

Định cấu hình tài khoản POP trong Zoho Mail
Định cấu hình tài khoản POP trong Zoho Mail

01 tháng 04, 2022

Bạn có thể thêm các tài khoản bên ngoài của mình dưới dạng POP trong Zoho Mail. Các tài khoản khác nhau có thể được quản lý từ cùng một cửa sổ, nhưng với các cài đặt riêng cho Chữ ký, Trả lời trong kỳ nghỉ... Zoho Mail hỗ trợ cấu hình các tài khoản bên ngoài thông qua giao thức POP và IMAP.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0919 050 560

Gọi ngay
Zalo chat