Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Tiện ích Zoho Finance Plus trong Zoho Mail
Tiện ích Zoho Finance Plus trong Zoho Mail

21 tháng 05, 2021

Bạn có thể sử dụng tích hợp Zoho Books trong eWidget để xem và truy cập thông tin giao dịch của khách hàng hoặc nhà cung cấp khi bạn đọc email từ họ. Điều này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả các thông tin giao dịch như địa chỉ thanh toán và giao hàng của người liên hệ, đơn vị tiền tệ được giao dịch, hoá đơn và ước tính. Bạn cũng có thể tạo hoá đơn từ eWidget được đồng bộ hoá với tài khoản Zoho Books của bạn.

Zoho Vault
Zoho Vault

21 tháng 05, 2021

Người dùng Zoho Vault có thể truy cập từ eWidget trong Zoho Mail để tạo, chỉnh sửa và bí mật chia sẻ mật khẩu với nhau trong nhóm. Tiện ích này được mặc định trong Zoho Mail do đó bạn không cần thêm cấu hình.

Các tiện ích mở rộng giúp Quản lý dự án trong Zoho Mail
Các tiện ích mở rộng giúp Quản lý dự án trong Zoho Mail

21 tháng 05, 2021

Zoho Project (Dự án Zoho) là một phần mềm quản lý Dự án để lập kế hoạch, theo dõi và cộng tác vào các dự án và nhiệm vụ của nhóm bạn. eWidget hỗ trợ tiện ích Zoho Project để giúp bạn quản lý các dự án và nhiệm vụ của mình từ Zoho Mail. Zoho Project cần được định dạng cấu hình để sử dụng nó trong eWidget.

Tiện ích trợ giúp trong eWidget
Tiện ích trợ giúp trong eWidget

21 tháng 05, 2021

Helpdesk cho phép bạn xem và truy cập thông tin cũng như thực hiện các công việc trong các ứng dụng đó mà không cần rời khỏi hộp thư của mình. Bạn có thể truy cập các tiện ích mở rộng này từ eWidget nằm ở bên phải hộp thư đến của bạn.

Sổ tay Zoho
Sổ tay Zoho

21 tháng 05, 2021

eWidget cho phép bạn xem, thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú, công việc cần làm, tải lên hoặc đính kèm một số phương tiện vào Sổ tay Zoho từ Zoho Mail.

Tiện ích Zoho CRM
Tiện ích Zoho CRM

21 tháng 05, 2021

Bạn có thể xem và truy cập thông tin CRM của người liên hệ/ khách hàng tiềm năng ngay từ eWidget bao gồm tạo hoặc sửa đổi nhóm đối tượng tiềm năng đồng thời liên kết Ghi chú, Nhiệm vụ và Sự kiện với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.

Tiện ích Zoho ShowTime
Tiện ích Zoho ShowTime

21 tháng 05, 2021

Zoho ShowTime eWdget cho phép bạn lên lịch và thực hiện các buổi họp trực tiếp hoặc từ xa trong hộp thư đến của mình.

Nén thư trong Zoho Mail
Nén thư trong Zoho Mail

21 tháng 05, 2021

Nén thư là phương pháp lấy dữ liệu từ nguồn này (bảng tính hoặc biểu mẫu) và chèn nó vào một nguồn khác

Zoho Sign
Zoho Sign

21 tháng 05, 2021

Zoho Mail hiện đã tích hợp với Zoho Sign. Sử dụng tiện ích này, bạn có thể tự mình ký tài liệu hoặc thiết lập quy trình ký điện tử để thu thập chữ ký và nhận phê duyệt trên thủ tục giấy tờ, tạo các tài liệu kinh doanh ràng buộc về mặt pháp lý trực tiếp từ eWidget trong Zoho Mail.

eWidget trong Zoho Mail
eWidget trong Zoho Mail

21 tháng 05, 2021

Zoho Mail cung cấp tính năng liên kết các ứng dụng khác nhau, dưới dạng tiện ích mở rộng, cho phép bạn xem và truy cập thông tin cũng như thực hiện nhiều thao tác trong các ứng dụng khác mà không cần rời khỏi hộp thư của mình.

Nguyên tắc kiểm soát thư rác và các phương pháp hay nhất
Nguyên tắc kiểm soát thư rác và các phương pháp hay nhất

01 tháng 04, 2021

Cách kiểm soát thư rác sẽ giúp bạn trải nghiệm các dịch vụ trên Zoho Mail tốt hơn, phương pháp hiệu quả và hay nhất sẽ được Zoho Mail giới thiệu trong bài viết sau đây

Zalo chat