Bảng giá dịch vụ Zoho

Mail Lite

Từ $1/Người dùng/Tháng

Đăng ký ngay
 • $1/user/tháng (dung lượng 5GB)
 • $1.25/user/tháng (dung lượng 10GB)
 • Zoho mail

Mail

 • Lưu trữ email cho nhiều miền
 • Bí danh tên miền
 • Định tuyến email
 • Chia sẻ email và thư mục
 • Streams - Công cụ cộng tác
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Thu hồi email
 • eWidget và Không gian nhà phát triển
 • Nhiệm vụ, Ghi chú và Dấu trang
 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email
 • Exchange Activesync
 • Ứng dụng di động cho iOS và Android

Lịch

 • Lịch dùng chung
 • Lịch nhóm
 • Xếp lịch hẹn
 • Đồng bộ lịch
 • Lịch trên thiết bị di động

Mail Premium

$4/Người dùng/Tháng

Đăng ký ngay
 • 50GB/user
 • Toàn bộ tính năng Mail Lite

Mail

 • Mọi thứ có trong gói MAIL LITE +
 • Tập tin đính kèm lớn
 • Lưu trữ và eDiscovery
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Gắn nhãn trắng
 • S-MIME

Lịch

Mọi thứ có trong gói MAIL LITE +

 • Đặt trước tài nguyên*

Workplace Standard

$3/Người dùng/Tháng

Đăng ký ngay
 • 30GB/user
 • 5GB/user (chia sẻ)
 • Lưu trữ email cho nhiều tên miền
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Zoho Workplace

Zoho Mail

 • Lưu trữ email cho nhiều miền
 • Bí danh tên miền
 • Định tuyến email
 • Chia sẻ email và thư mục
 • Streams - Công cụ cộng tác
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Thu hồi email
 • eWidget và Không gian nhà phát triển
 • Lịch, Nhiệm vụ, Ghi chú và Dấu trang
 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email
 • Exchange Activesync
 • Ứng dụng di động cho iOS và Android

Zoho WorkDrive

 • Giới hạn tải lên tập tin 250 MB
 • Chia sẻ Tập tin và Thư mục
 • Tìm kiếm nội dung phổ quát
 • Chia sẻ tập tin ra bên ngoài (1 liên kết bên ngoài/tập tin)
 • Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (AES 256 bit) và mã hóa SSL/TLS
 • Xem trước hơn 160 định dạng tập tin
 • Truy cập trên thiết bị di động

Zoho Office Suite

 • Bộ công cụ văn phòng đầy đủ tính năng với Zoho Writer (cho tài liệu), Zoho Sheet (cho bảng tính) và Zoho Show (cho thuyết trình)
 • Tập tin Writer, Sheet và Show không giới hạn
 • Tối đa 50 cộng tác viên trong một tài liệu

Zoho Cliq

 • Kênh tổ chức và kênh riêng không giới hạn
 • Tối đa 100 thành viên mỗi kênh
 • Cuộc gọi âm thanh và video trực tiếp

Workplace Pro

$6/Người dùng/Tháng

Đăng ký ngay
 • 100GB/user
 • 10GB/user (chia sẻ)
 • Toàn bộ tính năng Workplace Standard
 • Zoho Meeting
 • Zoho Connect
 • Zoho ShowTime

Mọi thứ có trong gói STANDARD +

Zoho Mail

 • Tập tin đính kèm lớn
 • Lưu trữ và eDiscovery
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Gắn nhãn trắng
 • S-MIME
 • Đặt trước tài nguyên (Lịch)*

Zoho WorkDrive

 • Giới hạn tải lên tập tin 1 GB
 • Thư mục nhóm
 • Vai trò và quyền
 • Chia sẻ cấp thư mục con
 • Chia sẻ tập tin ra bên ngoài (có thể tạo nhiều liên kết)
 • Thông báo chưa đọc
 • Đồng bộ hóa máy tính

Zoho Meeting

 • Hội nghị qua video và chia sẻ màn hình cho tối đa 100 người tham gia
 • Lưu trữ đám mây cho tối đa 10 bản ghi

Zoho Connect

 • Số lượng nhóm không giới hạn
 • Diễn đàn
 • Quản lý nhiệm vụ và kiến thức
 • Ứng dụng tùy chỉnh không giới hạn
 • Quyền truy cập dành cho khách không giới hạn

Zoho ShowTime

 • Phiên họp tương tác trực tiếp cho tối đa 10 người tham dự
 • Livestream  (không giới hạn người tham dự)
 • Khảo sát nhanh chóng
 • Phân tích tương tác chi tiết

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quý khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat