Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 02/04/ 2022

eWidget trong Zoho Mail

Zoho CRM

Zoho CRM là phần mềm quản lý khách hàng phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp, giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm và thu hút khách hàng trên mọi phương diện. Bạn có thể xem và truy cập thông tin CRM của một khách hàng ngay từ eWidget, bao gồm cả việc tạo hoặc sửa đổi nhóm đối tượng tiềm năng và liên kết thông tin trong các hộp Ghi chú, Nhiệm vụ và Sự kiện để liên hệ với khách hàng thích hợp. Tích hợp Zoho CRM sẽ được bật theo mặc định trong Zoho Mail cho tất cả người dùng sử dụng cả hai dịch vụ này. Tìm hiểu thêm.

Hubspot

Hubspot là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp các doanh nghiệp tổ chức và theo dõi nhóm tiềm năng cũng như tất cả khách hàng. Bạn có thể xem và truy cập vào liên hệ và thông tin công ty từ eWidget bao gồm việc tạo hoặc chỉnh sửa liên hệ hoặc thông tin công ty, cũng như kết hợp các thao tác Ghi chú, Công việc và Sự kiện. Bạn nên thiết lập Hubspot CRM vào tài khoản Zoho Mail để sử dụng nó làm tiện ích mở rộng trong eWidget. Tìm hiểu thêm.

Zoho Desk

Zoho Desk là phần mềm trợ giúp nhận biết ngữ cảnh trực tuyến (online context-aware) nhằm hỗ trợ các kỹ thuật viên trong việc quản lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng được giao. Bạn có thể tạo, gán, tìm kiếm và xem phiếu của mình từ Zoho Desk trong eWidget. Sự tích hợp này cho phép bạn truy cập xem thông tin các phiếu được chỉ định cho bạn trong eWidget khi bạn đọc các email tương ứng. Bạn cần tích hợp Zoho Desk trong Zoho Mail để sử dụng nó từ eWidget. Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết.

Zendesk

Người dùng Zoho Mail và Zendesk có thể sử dụng tiện ích mở rộng Zendesk trong eWidget để xem, chỉnh sửa, nhận xét, trả lời, đóng hoặc thậm chí tạo phiếu trong đó. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tiện ích mở rộng Zendesk trong eWidget.

Zoho Assist

Zoho Assist là phần mềm hỗ trợ từ xa tức thì cung cấp tính năng chia sẻ màn hình cho khách hàng của bạn. Bạn có thể bắt đầu hoặc lên lịch các phiên hỗ trợ từ xa, chia sẻ màn hình của bạn với người khác từ hộp thư của bạn trong eWidget khi bạn đọc các email tương ứng. Zoho Assist được bật theo mặc định trong Zoho Mail, do đó không cần thêm cấu hình. Tìm hiểu thêm.

Zoho Notebook

Zoho Notebook là một ứng dụng ghi chú dễ sử dụng có thể được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn. eWidget cho phép bạn xem, thêm và chỉnh sửa ghi chú, các công việc cần làm, tải lên hoặc đính kèm thư mục vào Zoho Notebook từ Zoho Mail. Tìm hiểu thêm.

Zoho Recruit

Zoho Recruit là phần mềm tuyển dụng với hệ thống theo dõi ứng viên, giúp sắp xếp quy trình tuyển dụng của bạn một cách hiệu quả. Bạn có thể thêm ứng cử viên hoặc địa chỉ liên hệ ngay từ hộp thư đến của mình bằng cách sử dụng eWidget trong Zoho Mail. Tìm hiểu thêm.

Zoho Project

Zoho Projects là phần mềm Quản lý dự án để lập kế hoạch, theo dõi, cộng tác trong các dự án và nhiệm vụ với nhóm của bạn. eWidget hỗ trợ tích hợp Zoho Projects để giúp bạn quản lý các dự án và nhiệm vụ của mình từ Zoho Mail. Zoho Projects cần được định cấu hình để sử dụng trong eWidget. Tìm hiểu thêm.

 

Asana

Người dùng Zoho Mail và Asana có thể sử dụng tiện ích mở rộng này để tạo nhiệm vụ từ email, đặt hạn ngày và chỉ định chủ sở hữu nhiệm vụ trong Zoho Mail thông qua eWidget. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và sử dụng tiện ích mở rộng Asana trong eWidget tại đây.

 

Trello

Trello là một công cụ Quản lý dự án với các tùy chọn như tạo bảng, danh sách và thẻ để sắp xếp và ưu tiên các dự án của người dùng. Bạn có thể thêm, xem, truy cập và chỉnh sửa danh sách và thẻ trong Trello ở phần Zoho Mail bằng eWidget. Bạn nên thiết lập tiện ích mở rộng Trello trong Zoho Mail để sử dụng trong eWidget. Tìm hiểu thêm.

Clearbit

eWidget hỗ trợ tiện ích mở rộng Clearbit để hiển thị liên hệ và thông tin công ty của một người hoặc một tổ chức dựa trên địa chỉ email của họ. Điều này phụ thuộc vào gói hiện tại của bạn trong Clearbit. Bạn có thể thiết lập tiện ích mở rộng này trong Zoho Mail bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang này.

Full Contact

Full Contact là một giải pháp quản lý liên hệ dựa trên đám mây cung cấp thông tin về một khách hàng hoặc công ty từ cơ sở dữ liệu để hiển thị chúng khi bạn tìm kiếm bằng địa chỉ email. eWidget hỗ trợ tiện ích mở rộng Full Contact để hiển thị thông tin này trên đó. Bạn nên cài đặt cấu hình tài khoản Full Contact của mình trong Zoho Mail để sử dụng nó trong eWidget. Số lượng tìm kiếm bạn thực hiện thông qua eWidget phụ thuộc vào gói FullContact bạn đã đăng ký. Tìm hiểu thêm.

Zoho Vault

Zoho Vault là trình quản lý mật khẩu trực tuyến dành cho các nhóm để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi chia sẻ giữa các thành viên. Người dùng Zoho Vault có thể truy cập từ eWidget trong Zoho Mail để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ những mật khẩu này một cách bí mật với các thành viên trong nhóm của bạn. Tích hợp này được bật theo mặc định trong Zoho Mail do đó không cần thêm cấu hình. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tích hợp Zoho Vault trong eWidget.

Zoho Books

Zoho Books là phần mềm kế toán thông minh giúp doanh nghiệp của bạn quản lý tài chính hiệu quả. Bạn có thể sử dụng tích hợp Zoho Books trong eWidget để xem và truy cập thông tin giao dịch tài chính của khách hàng hoặc nhà cung cấp khi bạn đọc email từ họ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về địa chỉ Thanh toán và Giao hàng của người liên hệ, Đơn vị tiền tệ được giao dịch, Hóa đơn và Ước tính. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về tích hợp Sách Zoho trong eWidget.

Inventory Zoho

Zoho Inventory là phần mềm quản lý hàng hoá (kho hàng, đơn hàng và hàng tồn kho) dành cho doanh nghiệp của bạn. eWidget hỗ trợ tính năng Zoho Inventory để giúp bạn xem nhanh chi tiết của một liên hệ cụ thể, khách hàng hoặc nhà cung cấp và nhận xét về các giao dịch ngoài các giao dịch tự động nếu và khi được yêu cầu. Tìm hiểu thêm.

 

Zoho Invoice

Zoho Invoice là phần mềm lập hóa đơn trực tuyến để tạo hóa đơn, tự động gửi lời nhắc thanh toán và hỗ trợ thanh toán trực tuyến. eWidget hỗ trợ tính năng Zoho Invoice để tạo, chỉnh sửa, nhận xét trên hóa đơn của các khách hàng. Tham khảo thêm tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Zoho Subscriptions

Zoho Subscriptions là một phần mềm hỗ trợ thanh toán trực tuyến giúp bạn có thể tự động hóa việc thanh toán, giám sát việc chọn mua sản phẩm của khách hàng, phân tích doanh nghiệp của bạn. Tính năng này được hỗ trợ trong eWidget để hiển thị chi tiết đăng ký của một khách hàng cụ thể trong hộp thư của bạn. Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tích hợp Đăng ký Zoho trong eWidget.

Zoho Expense

Zoho Expense là một phần mềm quản lý chi phí để tự động hóa báo cáo chi phí, sắp xếp hợp lý các phê duyệt và thực hiện các khoản hoàn trả nhanh chóng. Tính năng Zoho Expense trong eWidget cho phép bạn theo dõi các giao dịch của mình với một liên hệ cụ thể. Chỉ quản trị viên mới có quyền phê duyệt các chi phí do người dùng thêm vào. Tìm hiểu thêm.

Zoho Sign

Zoho Sign là tiện ích kỹ thuật số ký tự các tài liệu bạn nhận được trong tệp đính kèm email và thậm chí thiết lập quy trình ký tự điện tử để lấy chữ ký từ người khác. Tìm hiểu thêm.

DocuSign

Tiện ích mở rộng DocuSign cho Zoho Mail cho phép bạn gửi tài liệu cho bất kỳ ai qua email và ký tên. Ngoài việc chỉ đính kèm một phong bì trong email, tiện ích mở rộng này cho phép bạn xác định vị trí của chữ ký trong phong bì và nhận thông báo về trạng thái ký qua email. Tìm hiểu thêm.

Ghi chú:

 

Các tiện ích mở rộng của bên thứ ba trong eWidget chỉ có thể được truy cập đối với người dùng tài khoản đã trả phí cho tổ chức và người dùng tài khoản cá nhân. Người dùng tài khoản Tổ chức chỉ có thể kích hoạt sử dụng các tính năng này khi họ nâng cấp lên gói trả phí. Tùy chọn Nâng cấp có sẵn ở thẻ ứng dụng của bên thứ ba trong phần Cài đặt các Tiện ích.

 1UvWAQ8Hmy8jyiRzfOFs4yMleMClhifa3qYf2Fmq
 

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0919 050 560

Gọi ngay
Zalo chat