Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 01/04/ 2022

Định cấu hình tài khoản POP trong Zoho Mail

Bạn có thể thêm các tài khoản bên ngoài của mình dưới dạng POP trong Zoho Mail. Các tài khoản khác nhau có thể được quản lý từ cùng một cửa sổ, nhưng với các cài đặt riêng cho Chữ ký, Trả lời trong kỳ nghỉ... Zoho Mail hỗ trợ cấu hình các tài khoản bên ngoài thông qua giao thức POP và IMAP.

Ghi chú:

Dung lượng lưu trữ cho tài khoản POP sẽ được sử dụng từ dung lượng lưu trữ thư tổng thể có sẵn trong gói của bạn. Tìm hiểu thêm.

Thêm tài khoản POP bằng cách xác thực mật khẩu

Để thêm các tài khoản Thư POP khác của bạn trong Zoho Mail, bạn cần kiểm tra xem máy chủ Thư của mình có hỗ trợ giao thức POP3 để truy xuất thư hay không. Nếu máy chủ Thư của bạn hỗ trợ truy cập POP, bạn cần lấy thông tin chi tiết về máy chủ từ Quản trị viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của mình.

1. Chi tiết Máy chủ đến cho việc Nhận thư

1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Tài khoản Thư và nhấp vào Thêm Tài khoản thư.

Thêm tài khoản thư

(Them tai khoan pop 1)

4. Chọn POP3 làm loại tài khoản.

5. Chọn nhà cung cấp tài khoản thư bên ngoài của bạn. Nếu bạn muốn định cấu hình tài khoản Office 365 hoặc Outlook, hãy làm theo phương pháp xác thực OAuth. Nhấp vào Zoho nếu bạn muốn định cấu hình tài khoản Zoho khác và Tài khoản khác cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác.

Chọn nhà cung cấp tài khoản thư bên ngoài

(Them tai khoan pop 2)

6. Chỉ định Địa chỉ thư, Tên tài khoản, Mặc định từ thư Trả lời thư cho Tài khoản.

7. Bạn cũng có thể đặt địa chỉ này làm địa chỉ mặc định của mình bằng cách chọn tùy chọn Đặt tài khoản này làm tài khoản mặc định.

Đặt địa chỉ email mặc định

(Them tai khoan pop 3)

8. Trong phần đến, cung cấp thông tin chi tiết máy chủ đến của POP3 Số cổng (Tham khảo tài liệu Trợ giúp hoặc hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn). Zoho Mail hỗ trợ các cổng tiêu chuẩn 110 và 995 cho máy chủ Đến.

9. Bạn có thể chọn loại mã hóa là SSL hoặc Plain, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Chúng tôi không hỗ trợ máy chủ có chứng chỉ tự ký. 

10. Chỉ định Tên người dùngMật khẩu cho tài khoản, được sử dụng trong máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn.

11. Chọn tùy chọn Xóa thư khỏi máy chủ để xóa thư khỏi máy chủ dựa trên yêu cầu của bạn. Việc xóa được cung cấp trong tùy chọn hoạt động dựa trên Hành vi của máy chủ Thư của bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Thư của bạn trước khi bạn đặt tùy chọn này.

Xóa email khỏi máy chủ

(Them tai khoan pop 4)


Đảm bảo rằng bạn cập nhật chi tiết 'Mật khẩu' trong Zoho nếu bạn thay đổi nó trong tài khoản thực. Nếu bạn không làm như vậy, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa và bạn cần cập nhật 'Mật khẩu' và kích hoạt nó. Khi Tài khoản Kiểm tra thành công, bạn sẽ thấy phần cập nhật chi tiết máy chủ Thư đi của mình để gửi thư từ tài khoản. 
 

2. Chi tiết Máy chủ đi cho việc Gửi thư

Sau khi chi tiết máy chủ POP đến được xác minh thành công, bạn sẽ được nhắc nhập chi tiết máy chủ SMTP đi.

1. Chọn tùy chọn Sử dụng máy chủ tùy chỉnh SMTP nếu bạn muốn gửi thư qua máy chủ tùy chỉnh SMTP. Bạn có thể tham khảo tại đây để biết thông tin chi tiết liên quan đến việc thêm máy chủ Thư đi.

2. Trong phần Xác thực, bạn có thể chọn Sử dụng giống như thông tin đăng nhập hoặc Sử dụng thông tin đăng nhập bên dưới

3. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Cài đặt SMTP trong Zoho Mail

(Them tai khoan pop 5)

Khi cả chi tiết Máy chủ Đến và Đi đều đã được xác minh thành công, tài khoản sẽ được liệt kê trong trang Tài khoản POP. Nếu chi tiết máy chủ thư đi không thể được xác thực trực tiếp, bạn sẽ nhận được một thư xác minh đến địa chỉ được cung cấp. Chỉ sau khi xác minh, bạn mới có thể gửi thư bằng địa chỉ thư cụ thể đó.
 

Định cấu hình tài khoản POP bằng xác thực OAuth

OAuth (Giao thức ủy quyền tiêu chuẩn mở) là một khuôn khổ cung cấp quyền truy cập được chỉ định bảo mật. Nghĩa là, OAuth không yêu cầu mật khẩu thay vì cung cấp mã thông báo ủy quyền để xác thực người dùng. Bạn có thể cấp quyền cho tài khoản thư Outlook và Office 365 của mình bằng OAuth mà không cần cung cấp bất kỳ mật khẩu nào.

1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Tài khoản thư và nhấp vào Thêm Tài khoản thư.

Định cấu hình tài khoản POP trong Zoho Mail

(Them tai khoan pop 6)

4. Chọn POP làm Loại tài khoản và sau đó chọn nhà cung cấp tài khoản thư bên ngoài của bạn.

Chọn tài khoản POP

(Them tai khoan pop 7)

5. Nhập địa chỉ thư của bạn vào trường tương ứng.

6. Chọn tùy chọn Xóa thư khỏi máy chủ để xóa thư khỏi máy chủ dựa trên yêu cầu của bạn. Việc xóa được cung cấp trong tùy chọn hoạt động dựa trên Hành vi của Máy chủ thư của bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Thư của bạn trước khi bạn đặt tùy chọn này.

7. Khi đã xong, bấm Authenticate.

Lựa chọn nhà cung cấp tài khoản thư bên ngoài

(Them tai khoan pop 8)

Bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ thư trong cửa sổ bật lên.

1. Đăng nhập vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ thư bên ngoài của bạn.

2. Bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền cho Zoho để đọc, viết và truy cập thư của mình.

Sau một vài giây, tài khoản của bạn sẽ được thêm thành công. Có thể mất một khoảng thời gian để các thư đồng bộ hóa hoàn toàn. Sau khi hoàn tất, bạn có thể truy cập thư của tài khoản POP của mình trong Hộp thư Zoho.

 

Địa chỉ trả lời thư

Khi bạn định cấu hình tài khoản POP của mình bằng một địa chỉ trả lời khác, bạn cần xác minh Địa chỉ thư Trả lời để bắt đầu gửi thư. Thư xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ thư trả lời trong quá trình cấu hình, kèm theo mã xác nhận. 

Các bước để xác minh Địa chỉ thư trả lời

1. Đăng nhập vào Zoho Mail.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Gửi thư bằng địa chỉ.

4. Nhấp vào biểu tượng 'Xác minh' tương ứng với địa chỉ thư.

5. Hộp thoại yêu cầu mã xác nhận xuất hiện.

6. Trong địa chỉ thư được chỉ định, bạn sẽ nhận được thư xác nhận từ Zoho.

7. Cung cấp mã xác nhận trong hộp văn bản.

Sau khi được xác minh, bạn sẽ có thể gửi thư từ tài khoản mà không cần bất kỳ xác minh nào. 

 

Chuyển đổi tài khoản POP

Sau khi bạn thêm các tài khoản POP, các tài khoản sẽ được thêm vào khung bên trái. Chọn tài khoản POP cụ thể để chuyển sang tài khoản và xem các thư trong tài khoản. 

Chuyển đổi giữa các tài khoản trong Zoho Mail

(Them tai khoan pop 9)

Bạn có thể chuyển sang bất kỳ của các tài khoản POP bằng cách nhấp vào biểu tượng Chuyển đổi tài khoản hiển thị trên thẻ tài khoản trong trang tài khoản thư cài đặt.

Đặt tài khoản mặc định

(Them tai khoan pop 10)

- Khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình, máy chủ sẽ được kết nối để lấy thư. 

- Các thư sẽ được truy xuất, theo các thư được cung cấp bởi máy chủ và dựa trên cài đặt truy xuất của bạn. 

- Nếu bạn có một hộp thư lớn, có thể mất một khoảng thời gian để tải xuống các thư từ Máy chủ. 

- Ứng dụng khách POP không thể truy xuất thư dựa trên thư mục/ngày tháng/trạng thái.

- Theo mặc định, tất cả các thư sẽ được truy xuất chưa đọc và được sắp xếp theo 'Ngày gửi' có sẵn trong thư.

 

Xác thực lại tài khoản của bạn bằng OAuth

Một số nhà cung cấp dịch vụ thư như Outlook và Office 365 đang cập nhật phương thức xác thực của họ từ mật khẩu sang OAuth. Trong những trường hợp như vậy, Zoho Mail không thể tìm nạp thư của bạn cho đến khi bạn xác thực lại tài khoản bên ngoài của mình bằng OAuth.

Xác thực các nhà cung cấp dịch vụ email bên ngoài

(Them tai khoan pop 11)

Để xác thực lại tài khoản của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Tài khoản Thư và chọn tài khoản bạn muốn xác thực lại.

4. Trên trang của tài khoản bên ngoài tương ứng của bạn, hãy nhấp vào Xác thực.

Xác thực lại trên Zoho Mail

(Them tai khoan pop 12)

Bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ thư bên ngoài trong cửa sổ bật lên.

1. Đăng nhập vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ thư bên ngoài của bạn.

2. Cấp quyền cho Zoho để đọc, viết và truy cập thông tin của bạn.

Sau khi hoàn tất, bạn đã xác thực lại thành công tài khoản của mình.

 

Lỗi cấu hình

Sau đây là các lỗi cấu hình phổ biến xảy ra trong quá trình Thiết lập tài khoản POP: 

 

1. Kết nối thất bại

Máy chủ mà bạn đã thêm không thể được kết nối với số cổng đã cho. Bạn cần kiểm tra với Trợ giúp hoặc Hỗ trợ của Nhà cung cấp dịch vụ thư để biết chính xác thông tin chi tiết và số cổng của Máy chủ POP đến và Máy chủ SMTP đi.

 

2. Lỗi xác thực

Đôi khi bạn sẽ nhận thấy rằng thư của bạn không được tìm nạp vào hộp thư đến của bạn mặc dù máy chủ của dịch vụ thư của bạn được kết nối mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Điều này có thể xảy ra do nhiều lý do.

- Máy chủ của dịch vụ thư của bạn có thể không chấp nhận thông tin xác thực mà bạn đã cung cấp. Trong trường hợp này, hãy xác minh Tên người dùng và Mật khẩu của tài khoản của bạn.

- Bạn đã thay đổi mật khẩu của tài khoản thư bên ngoài của mình và không xác thực lại bằng mật khẩu đã cập nhật trong Zoho Mail

Ngoài điều này, một số nhà cung cấp mong đợi bạn kích hoạt quyền truy cập POP ở cuối của họ. Nếu bạn chắc chắn rằng không có lỗi trong thông tin xác thực bạn đã cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn để biết các bước tiếp theo. 

 

3. Lỗi chứng chỉ

Nếu máy chủ của bạn hỗ trợ SSL nhưng cung cấp chứng chỉ không hợp lệ, bạn có thể gặp 'Lỗi chứng chỉ không hợp lệ'. Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Thư của mình để kiểm tra xem máy chủ có chứng chỉ SSL đã đăng ký hợp lệ từ nhà cung cấp được chứng nhận hay không. 

Nói chung, đối với bất kỳ lỗi nào trong quá trình cấu hình, hãy kiểm tra các chi tiết sau.

1. Kiểm tra Tên máy chủ đến, chi tiết số cổng bạn sử dụng với nhà cung cấp của mình.

2. Xác nhận với Quản trị viên thư của bạn xem bạn có quyền truy xuất thư qua POP trong Zoho Mail và định dạng 'Tên người dùng' hay không. (Đối với một số tài khoản, đó là tên miền/tên người dùng và trong một số tài khoản nhất định, đó là địa chỉ thư của bạn). 

3. Chỉ cho phép các cổng tiêu chuẩn (110, 995). Nếu nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn cho phép truy cập POP qua các cổng không chuẩn, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp của mình để được khắc phục. 

4. Nếu máy chủ của bạn có chứng chỉ tự ký, bạn cần lấy chứng chỉ SSL chuẩn và hợp lệ từ nhà cung cấp, nếu không có chứng chỉ này, bạn sẽ không thể định cấu hình tài khoản của mình trong cổng 995.

5. Nếu nhà cung cấp của bạn sử dụng chứng chỉ SSL tiêu chuẩn và bạn vẫn nhận được Lỗi chứng chỉ trong quá trình cấu hình, vui lòng liên hệ support@zohomail.com với Chi tiết máy chủ thư và số cổng của bạn.


 

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0919 050 560

Gọi ngay
Zalo chat