Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 01/04/ 2022

Nhập/Xuất Email

Trong Zoho Mail, bạn có thể nhập/xuất thư (chuyển vào hoặc chuyển từ), với mỗi thư ở định dạng EML chuẩn được nén lại với nhau thành các kho lưu trữ .ZIP.

Nhập thư

Nếu bạn có thư của mình dưới dạng tệp EML, bạn có thể sử dụng nhập EML. Nếu thư được lưu trữ cục bộ trên hệ thống của bạn, bạn có thể nhập chúng bằng phương pháp này và truy cập chúng từ tài khoản Zoho Mail của bạn. Bạn có thể tạo tệp .ZIP với nhiều tệp .EML và nhập chúng vào Zoho Mail. Kích thước tối đa của tệp ZIP có thể được nhập vào Zoho Mail là 500 MB. Trong trường hợp bạn có tệp .EML có kích thước lớn hơn, thì chúng tôi khuyên bạn nên chia các EML thành nhiều tệp ZIP có kích thước 500 MB hoặc nhỏ hơn. Bạn cũng có thể chọn một thư mục đích trong Zoho Mail, nơi bạn muốn nhập những thư này vào. 

 

Nhập bằng tệp EML

1. Đăng nhập vào Zoho Mail.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Nhập/Xuất.

4. Từ trình đơn thả xuống tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn Nhập thư vào. (Chỉ khi bạn đã định cấu hình tài khoản POP.)

5. Trong phần Nhập, nhấp vào nút Chọn tệp để chọn tệp để Nhập, chọn tệp chứa các thư cần nhập và nhấp vào Chọn.

6. Tệp phải là tệp .EML hoặc tệp .ZIP có tệp .EML được nén.

7. Trong menu Tùy chọn nhập, bạn sẽ có hai tùy chọn.

- Nếu bạn chọn tùy chọn Nhập trong thư mục đã chọn, tất cả các thư trong tệp của bạn sẽ được nhập vào thư mục đã chọn, bất kể cấu trúc thư trong tệp .ZIP của bạn.
Trong trường hợp bạn muốn cấu trúc thư mục chính xác trong tệp .ZIP của mình được sao chép trong một thư mục cụ thể, hãy chọn hộp kiểm Giữ lại cấu trúc thư mục trong tệp zip. Nhấp vào Duyệt qua, chọn thư mục mà bạn muốn cấu trúc thư mục và nhấp vào OK. 

- Nếu bạn chọn Nhập trực tiếp vào tài khoản của mình, cấu trúc thư mục sẽ được sao chép trong hộp thư của bạn.

Nhập / xuất email dưới dạng .EML / .ZIP

(Nhap xuat email 1)

8. Sau khi chọn Tùy chọn nhập ưa thích của bạn, hãy nhấp vào Nhập.

9. Quá trình Nhập sẽ bắt đầu và các thư sẽ bắt đầu xuất hiện trong thư mục đã chọn. 

10. Nếu không thể xử lý việc nhập một số thư, bạn sẽ nhận được thông báo với thông tin chi tiết về các thư không thành công và các lỗi tương ứng.


Ghi chú:

1. Nếu các thư mục trong tệp .ZIP của bạn đã tồn tại trong Zoho Mail, các thư trong thư mục đó sẽ được điền vào các thư mục Zoho Mail tương ứng. Nếu không, Zoho Mail sẽ tạo các thư mục như trong tệp .ZIP của bạn và nhập thư vào các thư mục mới tạo.

2. Trong trường hợp bạn có thư của mình ở dạng tệp PST hoặc tệp EML và muốn nhập nó vào Zoho Mail, hãy làm theo trang trợ giúp này này để di chuyển PST và trang trợ giúp này để di chuyển EML.

 

Xuất Email

Bạn cũng có thể chọn Xuất thư từ tài khoản Zoho Mail của mình ở định dạng EML để lưu chúng cục bộ hoặc làm bản sao lưu. Bạn có thể xuất thư trong toàn bộ thư mục hoặc dựa trên một khoảng thời gian cụ thể hoặc vài tháng gần đây của thư cho các thư trong tối đa 1 năm qua.

 

Các bước để Xuất thư từ Zoho Mail/Tài khoản thư khác được định cấu hình:

1. Đăng nhập vào Zoho Mail.

2. Đi tới Cài đặt.

3. Điều hướng đến Nhập/Xuất.

4. Trong phần Xuất, chọn thư mục mà bạn muốn xuất thư.

1. Chọn khoảng thời gian (tính bằng tháng) từ hộp thả xuống.

2. Bạn cũng có thể chọn phạm vi ngày mà bạn muốn xuất các thư.

3. Ngoài ra, để xuất toàn bộ thư mục, hãy chọn 'Xuất tất cả thư trong thư mục'.

5. Nhấp vào Xuất.

Xuất email theo thư mục và các điều kiện khác

(Nhap xuat email 2)

6. Quá trình xuất sẽ bắt đầu cho các thư trong thư mục cụ thể dựa trên các thông số do bạn đặt.

7. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận được thư thông báo với liên kết tải xuống các thư đã xuất dưới dạng tệp .zip.

8. Email sẽ được gửi đến cùng một tài khoản mà bạn đang xuất thư.

9. Đảm bảo rằng bạn đang truy cập liên kết từ webmail của mình và đã đăng nhập vào tài khoản Zoho của bạn.

 

Ghi chú:
Khi bạn chọn Phạm vi ngày hoặc tháng cụ thể cho các thư trong thư mục đó, tốt hơn nên kiểm tra xem có thư trong thư mục đó, trong phạm vi ngày được chỉ định hay không. Bạn có thể sử dụng Tìm kiếm để kiểm tra điều này trước khi bắt đầu Xuất.

 

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0919 050 560

Gọi ngay
Zalo chat