Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 21/05/ 2021

Tiện ích Zoho CRM

Tiện ích Zoho CRM

Zoho CRM là phần mềm Quản lý khách hàng cho tất cả các doanh nghiệp và giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng của họ vào đúng thời điểm và thu hút họ trên mọi kênh. Bạn có thể xem và truy cập thông tin CRM của người liên hệ/ khách hàng tiềm năng ngay từ eWidget bao gồm tạo hoặc sửa đổi nhóm đối tượng tiềm năng đồng thời liên kết Ghi chú, Nhiệm vụ và Sự kiện với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng. Tích hợp Zoho CRM được bật theo mặc định trong Zoho Mail cho tất cả người dùng sử dụng cả hai dịch vụ này. Do đó, không cần cấu hình thêm để truy cập Zoho CRM từ eWidget.


Sử dụng tích hợp Zoho CRM trong eWidget

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn
 2. Nhấp vào biểu tượng eWidget  rriBG6fk-fKsOzWvKLGpsWXjZgXmvACPYytRFsRI ở góc dưới bên phải hộp thư của bạn.
 3. Chọn Zoho CRM từ menu ứng dụng trong eWidget để:
 • Thêm liên hệ CRM hoặc khách hàng tiềm năng từ hộp thư của bạn.
 • Quản lý các hoạt động hằng ngày của bạn - Cuộc gọi, sự kiện, nhiệm vụ,...
 • Xem thông tin CRM của các liên hệ và khách hàng tiềm năng (bao gồm cả điểm khách hàng) đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu CRM.
 • Gửi email mới hoặc bảng mẫu đến họ bằng Zoho Mail.
 • Tạo hoặc kết nối khách hàng tiềm năng với liên hệ, liên kết ghi chú, nhiệm vụ, sự kiện, cuộc gọi,...
   


Thêm liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng từ email:

 1. Chọn Zoho CRM từ menu ứng dụng trong eWidget.
 2. Bạn có thể xem thông tin CRM của các địa chỉ email ờ phần Từ hoặc Đến/cc trong email khi bạn mở nó.
 3. Trong trường hợp địa chỉ email không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, bạn sẽ thấy các tùy chọn để thêm chúng làm địa chỉ liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.
 4. Điền thông tin chi tiết vào các ô thích hợp được cung cấp và nhấp vào Lưu để thêm chúng làm địa chỉ liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.


 


Nếu có nhiều địa chỉ liên hệ trong một email, hãy nhấp vào menu thả xuống địa chỉ email để xem được những địa chỉ khác được liệt kê. Bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống làm thanh tìm kiếm để tìm và xem thông tin của khách hàng hoặc liên hệ khác một cách nhanh chóng.


 

Các hoạt động hằng ngày

Phần Hoạt động hằng ngày hiển thị các hoạt động CRM do bạn tạo/ lên lịch để thực hiện vào ngày hôm đó. Sau khi thêm địa chỉ email làm liên hệ hoặc khách hàng hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu CRM, bạn có thể thêm ghi chú, nhiệm vụ, sự kiện và cuộc gọi lại của khách hàng hoặc người liên hệ cụ thể từ eWidget.

Để thêm sự kiện

 1. Chọn Zoho CRM trong menu ứng dụng eWidget.
 2. Trong phần Hoạt động hằng ngày, các nhiệm vụ, sự kiên và cuộc gọi đã lên lịch trong ngày của bạn sẽ được hiển thị.
 3. Trong trường hợp bạn có một email đang mở, thông tin CRM của các địa chỉ email trong phần Từ hoặc Đến/cc sẽ được hiển thị.
 4. Chọn tab Hoạt động.
 5. Nhấp vào biểu tượng + và chọn tab Sự kiện.
 6. Thêm chi tiết thích hợp như Tiêu đề, Vị trí, Ngày, Thời lượng, Người tổ chức và Mô tả sự kiện. Sau đó nhấp vào Lưu.
   


 


Sự kiện này sẽ được liên kết với liên hệ hoặc khách hàng cụ thể và được đồng bộ hoá trong Zoho CRM.


Các hoạt động

Phần Các hoạt động cho phép bạn xem và truy cập khách hàng, danh bạ và bảng mẫu trong tài khoản CRM của mình từ Zoho Mail.


 

Gửi email mới hoặc bảng mẫu

Bạn có thể gửi một mẫu email đến các liên hệ và khách hàng hiện có của mình bằng cách sử dụng tùy chọn Gửi thư từ eWidget.

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Di chuyển đến biểu tượng eWidget  rriBG6fk-fKsOzWvKLGpsWXjZgXmvACPYytRFsRI góc dưới bên phải hộp thư đến của bạn và nhấp vào đó.
 3. Chọn Zoho CRM từ menu ứng dụng eWidget.
 4. Trong phần Hoạt động, chọn Khách hàng tiềm năng.
 5. Chọn chế độ xem Khách hàng mong muốn từ thanh menu thả xuống.
 6. Nhấp vào khách hàng tiềm năng để xem thông tin CRM liên quan đến khách hàng đó.
 7. Nhấp vào tùy chọn Gửi Email.


 

      8. Nhấp vào Chọn mẫu và chọn mẫu có liên quan để gửi chúng.
 


 

      9. Chọn thời điểm gửi bằng cách nhấp vào Gửi ngay lập tức hoặc lên lịch sau.
      10. Nhấp vào Gửi sau khi hoàn tất.

Bạn cũng có thể chọn nhiều khách hàng hoặc liên hệ từ danh bạ và sử dụng tùy chọn Chèn trong Soạn thư để chèn địa chỉ email của họ và gửi email mới từ Zoho Mail.
 

 

Lưu ý:

Bạn có thể xem điểm Khách hàng cụ thể khi bạn xem thông tin CRM của họ trong eWidget. Và lưu ý rằng điều này sẽ chỉ được hiển thị nếu bạn đã thiết lập một số thông số để tính điểm khách hàng trong cài đặt Zoho CRM của mình.

 

Bạn cũng có thể truy cập Tiện ích Zoho CRM trong tab mới của ứng dụng Zoho Mail để nhân thông CRM của người liên hệ/ khách hàng bằng cách nhấn vào ID email của họ và chọn Xem thông tin CRM.
 

 

HubSpot CRM

HubSpot CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp tổ chức và theo dõi khách hàng của bạn. Bạn có thể xem và truy cập vào thông tin của khách hàng cũng như các doanh nghiệp từ eWidget bao gồm việc tạo ra hoặc sửa đổi thông tin khách hàng và công ty, gửi Ghi chú, Nhiệm vụ và Sự kiện cho người liên hệ hoặc khách hàng. Bạn nên sử dụng nó làm tiện ích mở rộng trong eWidget.

Cài đặt tiện ích HubSpot

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Chuyển đến thẻ Cài đặt >> Tiện ích
 3. Điều hướng đến HubSpot và nhấp vào nó.
 4. Nhấp vào Xác thực.

      5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang xác thực trong HubSpot. 
      6. Nhập thông tin đăng nhập của bạn và nhấp vào Đăng nhập.
      7. Chọn tài khoản bạn muốn xác thực trong Zoho Mail.
      8. Sau khi được xác thực, bạn cũng có thể thêm địa chỉ email HubSpot BCC trong phần Email nhật ký. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email này tại đây trong Địa chỉ BCC (Gửi đi). Các email BCC được gửi đến địa chỉ này sẽ được đính kèm với địa chỉ liên hệ phù hợp trong HubSpot.
 

      9. Tiện ích mở rộng HubSpot sẽ được bật và liệt kê trong menu ứng dụng trong eWidget. Bạn có thể mở ứng dụng bằng cách nhấp vào Truy cập HubSpot.


Sử dụng tiện ích mở rộng HubSpot trong eWidget

 1. Nhấp vào biểu tượng eWidget rriBG6fk-fKsOzWvKLGpsWXjZgXmvACPYytRFsRI ở góc dưới bên phải hộp thư của bạn.
 2. Chọn HubSpot từ menu ứng dụng.
 3. Bạn sẽ có tuỳ chọn Tạo liên hệ hoặc Tạo công ty.

Thêm liên hệ

Bạn sẽ có thể xem thông tin CRM của các địa chỉ email trong phần Từ hoặc Đến/cc trong email, khi bạn mở nó. Trong trường hợp địa chỉ email không có trong tài khoản HubSPot CRM của bạn, bạn sẽ thấy tùy chọn để thêm họ làm Liên hệ hoặc Công ty từ hộp thả xuống.

 1. Di chuyển đến eWidget và chọn HubSpot.
 2. Nhấp vào Thêm vào Danh bạ để tạo liên từ email.
   


      3. Điền chi tiết vào các phần thích hợp và nhấp Lưu. 

Nếu có nhiều liên hệ trong email, hãy bấm vào địa chỉ email để xem các liên khách được liệt kê. Bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống để xem thông tin hoặc thêm địa chỉ email làm Công ty.


 

Nếu bạn muốn gửi email từ tiện ích mở rộng HubSpot, bạn có thể nhấp vào tùy chọn Gửi Email bên dưới bất kỳ địa chỉ liên hệ hoặc email nào bạn tìm kiếm. Khi nhấp vào Gửi Email, cửa sổ soạn thư Zoho sẽ tự động được mở. Nếu bạn đã đặt địa chỉ email BCC trong cài đặt tiện ích mở rộng, địa chỉ BCC sẽ tự động được điền trong cửa sổ Soạn khi bạn nhấp vào Gửi Email.

 


 

Trao đổi công việc với một Liên hệ

Sau khi một liên hệ được thêm vào, bạn có thể đặt giao dịch, thêm ghi chú, gửi công việc và lên lịch sự kiện với họ ngay từ hộp thư của mình.

 1. Truy cập eWidget >> HubSpot.
 2. Nếu email gửi đến liên hệ đang được mở, thông tin của họ sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể tìm kiếm thủ công thông tin của một liên hệ bằng địa chỉ email của họ.
 3. Chọn tab Nhiệm vụ.


 

      4. Nhấp vào Tạo nhiệm vụ.
      5. Điền vào mô tả nhiệm vụ và ngày hoàn thành và nhấp Lưu.

 

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat