Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 21/05/ 2021

Zoho Sign

Zoho Sign

Zoho Mail hiện đã tích hợp với Zoho Sign. Sử dụng tiện ích này, bạn có thể tự mình ký tài liệu hoặc thiết lập quy trình ký điện tử để thu thập chữ ký và nhận phê duyệt trên thủ tục giấy tờ, tạo các tài liệu kinh doanh ràng buộc về mặt pháp lý trực tiếp từ eWidget trong Zoho Mail.
 

Các bước truy cập tiện ích mở rộng Zoho Sign trong Zoho mail:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Chọn vào biểu tượng o_4gCPc5pyja2IlG7rmkRhKwc7ENGV7IGT18g18Cgóc dưới bên phải phần hộp thư của bạn.
 3. Tìm Zoho Sign từ menu ứng dụng eWidget và nhấp vào nó.
 4. Nếu bạn đã đăng nhập trước đó, tiện ích sẽ được bật mặc định và bạn có thể sử dụng ngay lập tức.
 5. Mở email có tệp đính kèm để thêm tài liệu và ký chúng hoặc gửi chúng để lấy chữ ký.
   


 

Các bước để gửi tài liệu yêu cầu chữ ký bằng tiện ích mở rộng:

 1. Mở email có chứa tài liệu cần được gửi để lấy chữ ký dưới dạng tệp đính kèm.
 2. Chọn tệp đính kèm cần được gửi để có chữ và nhấp vào Gửi để lấy chữ ký.
   

     
      3. Nhấp vào Thêm người nhận để thêm chi tiết người nhận.
 


 

      4. Chọn công việc cần thiết cho người nhận từ trình đơn Công việc thả xuống (Trong trường hợp muốn chọn Người ký trực tiếp, hãy nhập tên và địa chỉ email của họ vào phần chi tiết người nhận).
       5. Chọn chế độ xác thực được yêu cầu từ menu thả xuống Chế độ xác thực.
      6. Thêm tin nhắn riêng tư nếu cần sau đó xác minh tất cả các chi tiết liên quan đến một hoặc nhiều người nhận và nhấp vào Thêm.
       7. Khi quy trình công việc ký đã được thiết lập hoàn chỉnh, hãy xác minh lại tất cả các chi tiết và nhấp vào Tiếp tục.
 


 

      8. Sau đó, một cửa sổ bật lên chuyển hướng bạn đến ứng dụng Zoho Sign nơi bạn có thể chỉnh sửa mọi quy trình làm việc, thêm các người ký vào tài liệu và Gửi đi để lấy chữ ký.


Các bước tự ký tài liệu bằng tiện mở rộng:

 1. Mở email chứa các tài liệu mà bạn cần ký.
 2. Chọn tệp đính kèm bạn cần ký và nhấp chọn Tự ký.
   


      3. Sau đó, một cửa bật lên sẽ chuyển hướng bạn đến ứng dụng Zoho Sign, nơi bạn có thể thêm chữ ký và các phần thông tin khác vào tài liệu và hoàn tất việc ký.

DocuSign

Tiện ích mở rộng DocuSign trong Zoho Mail cho phép bạn gửi tài liệu đến bất kỳ ai qua email và ký vào những tài liệu đó. Ngoài việc chỉ đính kèm một phong thư trong email, tiện ích mở rộng này cho phép bạn xác định vị trí chữ ký ở phong thư và nhận được thông báo về trạng thái ký qua email.


Cài đặt tiện ích mở rộng:

Tiện ích mở rộng DocuSign trong Zoho Mail có thể được cài đặt từ Zoho Marketplace hoặc từ chính tài khoản Zoho Mail của bạn.

Để cài đặt tiện ích mở rộng từ tài khoản Zoho Mail:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Đến Cài đặt → Thẻ tích hợpTiện ích mở rộng.
 3. Ở ô Nguồn, chọn Chia sẻ các tiện ích mở rộng. 
 4. Chọn vào Đi đến Marketplace. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Zoho Marketplace 
 5. Tìm kiếm DocuSign và nhấn vào Cài đặt.
 6. Đồng ý với các khoản dịch vụ và nhấn Cài đặt.
 7. Tiện ích mở rộng sẽ được cài đặt và hiển thị trên thanh menu ứng dụng eWidget.


Gửi phong thư từ Zoho Mail

 1. Nhấp vào biểu tượng của eWidget scQbFyNI97gnSBAhQfE2mxYByTy0cwqTotTPQtSn  ở góc dưới bên phải hộp thư của bạn.
 2. Chọn DocuSign từ thanh menu ứng dụng.
 3. Trang gửi phong thư sẽ được mở trong tường eWifget.
   


 

      4. Nhấp chọn thư mục và tải nó lên phong thư.
      5. Địa chỉ email trong thư được mở sẽ được tự động điền.
      6. Chọn chủ đề.
      7. Đặt thời hạn cho tài liệu.
      8. Đặt thời gian nhắc nhở để chọn thời điểm nhắc nhở khách hàng.
      9. Nhấp Gửi
     10. Nhấn Đồng ý nếu bạn muốn xác định vị trí chữ ký trong tài liệu. Tài liệu đó sẽ mở lên trong cửa sổ mới. Nếu không, nhấp vào Gửi ngay.


Tài liệu sẽ được gửi đến địa chỉ email người nhận và được thông báo thông qua email.
 


Gỡ cài đặt tiện ích mở rộng:

 1. Đi tới Cài đặt → Thẻ tích hợp Tiện ích mở rộng.
 2. Trong hộp Nguồn, chọn Tiện ích mở rộng được chia sẻ.
 3. Chuyển hướng đến DocuSign và chọn Gỡ bỏ.

Tiện ích mở rộng sẽ được gỡ bỏ ngay sau đó.

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat