Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 01/04/ 2022

Tiện ích Zoho Finance Plus trong Zoho Mail

Zoho Books

Zoho Books là phần mềm kế toán thông minh giúp doanh nghiệp của bạn quản lý tài chính hiệu quả. Bạn có thể sử dụng tích hợp Zoho Books trong eWidget để xem và truy cập thông tin giao dịch của khách hàng hoặc nhà cung cấp khi bạn đọc email từ họ. Điều này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả các thông tin giao dịch như địa chỉ thanh toán và giao hàng của người liên hệ, đơn vị tiền tệ được giao dịch, hoá đơn và ước tính. Bạn cũng có thể tạo hoá đơn từ eWidget được đồng bộ hoá với tài khoản Zoho Books của bạn.

Sử dụng tiện ích mở rộng Zoho Books trong eWidget:

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng eWidget>>Zoho Books. 
 3. Chọn Cơ quan của bạn.
 4. Chọn một liên hệ từ Xem danh sách liên hệ để biết tổng quan về các giao dịch tài chính của liên hệ cụ thể đó. 

 

Ở tùy chọn Xem tổng quan, địa chỉ Thanh toán và Giao hàng cùng với đơn vị tiền tệ đã được thương lượng trước đó với khách hàng sẽ được hiển thị. Phần Đánh giá cho bạn biết về tiến trình giao dịch giữa khách hàng với tố chức của bạn. Bạn cũng có thể thêm nhận xét của mình trong phần này. Ngoài ra còn có những nhận xét tự động được Zoho Books cung cấp sẵn. Phần Ước tính sẽ hiển thị ước tính Hoá đơn và doanh số của một khách hàng cụ thể. Ngoài ra còn có thêm một số các tùy chọn để bổ sung thêm chúng nếu không có sẵn.

Thêm liên hệ 

 1. Chọn Zoho Books từ menu ứng dụng của eWidget.
 2. Chọn Cơ quan của bạn.
 3. Nhấp vào tùy chọn Thêm vào Danh bạ. 
 4. Điền vào các thông tin cần thiết và nhấp vào Lưu.

ajWNMqXLyLKEdV3nyCrDqbJRgIL-94ANkKKkgqK3

Bảng kê hàng hoá Zoho

Zoho Inventory (Bảng kê hàng hoá) là phần mềm quản lý Hàng tồn kho, Đơn hàng và Kho hàng cho doanh nghiệp của bạn. eWidget hỗ trợ tiện ích Zoho Inventory để giúp bạn xem nhanh chi tiết hàng hoá của một liên hệ cụ thể, khách hàng hoặc nhà cung cấp và nhận xét về các giao dịch ngoài các giao dịch tự động khi được yêu cầu.

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng eWidget>>Zoho Inventory. 
 3. Chọn Cơ quan của bạn.
 4. Sử dụng tuỳ chọn Thêm vào liên hệ hoặc chọn một liên hệ hiên có sẵn từ tùy chọn Danh sách liên hệ.

Các giao dịch giữa bạn và người liên hệ sẽ được liệt kê trong eWidget. Điều này bao gồm địa chỉ vận chuyển và thanh toán, đơn vị tiền tệ, hoá đơn, ước tính liên quan đến người liên hệ cụ thể đó. Bạn có thể thêm một liên hệ mới bằng cách sử dụng biểu tượng thêm trong menu ở đầu trang và thêm chú thích trong phần chú thích để tham khảo.

 

n9vXv95u9A1uGFqtKYzLU_pCCVcdB2TkLkUwdnl8

Hoá đơn Zoho

Zoho Invoice (hóa đơn Zoho) là phần mềm tạo lập hoá đơn trực tuyến, tự động gửi lời nhắc thanh toán và hỗ trợ thanh toán trực tuyến. eWidget hỗ trợ tiện ích Zoho Invoice để tạo, chỉnh sửa, bình luận trên các hoá đơn của các liên hệ.

Sử dụng Hoá đơn Zoho trong Zoho Mail:

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng eWidget>>Zoho Invoice. 
 3. Chọn Cơ quan của bạn.
 4. Nhấp vào tùy chọn Xem danh sách liên hệ.
 5. Chọn một liên hệ để xem các giao dịch đã được thực hiện với họ.

DAlfszg-YCwY58Re7KqNAfkwg8JtoaYKvfrnvyI9

Thông tin về giao dịch tài chính của bạn với một khách hàng cụ thể sẽ được hiển thị trên eWidget để tham khảo nhanh. Bạn có thể tạo một liên hệ bằng cách sử dụng biểu tượng thêm trong menu tiêu đề. Biểu tượng thêm cũng có các tùy chọn để tạo hoá đơn và ước tính mới, khi nhấp vào sẽ dẫn bạn đến tài khoản Zoho Invoice của mình.

Đăng ký Zoho

Zoho Subscriptions (Đăng ký Zoho) là phần mềm thanh toán dịch vụ đăng ký trực tuyến giúp bạn tự động hóa việc thanh toán, giám sát đăng ký của khách hàng cũng như phân tích về doanh nghiệp của bạn. Tiện ích này được hỗ trợ trong eWidget để hiển thị chi tiết đăng ký của một liên hệ cụ thể trong hộp thư của bạn.

Sử dụng Đăng ký Zoho trong eWidget:

 

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng eWidget>>Zoho Subscriptions. 
 3. Chọn Cơ quan của bạn.
 4. Nhấp vào tùy chọn Xem danh sách liên hệ.
 5. Chọn liên hệ để xem hoặc thêm nhận xét vào chi tiết đăng ký của họ.

O9eRF3JOM7_uKKAjG6MIEjLNgzt36V7mXISzAiZG

Chi tiết đăng ký của các khách hàng sẽ được hiển thị tổng quan khi bạn theo dõi phần Hoá đơn và Ước tính.

Zoho Expense (Chi phí Zoho)

Zoho Expense là một phần mềm quản lý chi phí để tự động hoá các báo cáo chi phí, hợp lý hoá các phê duyệt và thực hiện các khoản hoàn trả nhanh chóng. Tiện ích Zoho Expense trong eWidget cho phép bạn theo dõi các các giao dịch của mình với một liên hệ cụ thể. Tuy nhiên, chỉ quản trị viên mới có quyền phê duyệt các chi phí do người dùng thêm vào.

Sử dụng Zoho Expense (Zoho Chi phí) trong eWidget:

 1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Chọn Zoho Expense từ thanh menu ứng dụng eWidget.
 3. Chọn Cơ quan của bạn.
 4. Lúc này báo cáo của bạn sẽ được hiển thị. Báo cáo của tôi sẽ hiển thị theo mặc định.
 5. Nhấp vào ô Tùy chọn khác ở góc trên bên phải của thanh menu để truy cập danh sách báo và phê duyệt.

lH2Gc1V7yQjeofOTG9rDSPwmgAaokUdzHz_5cXVR

Lập các chi phí bằng eWidget:

Bạn có thể lập các chi phí từ email bằng cách sử dụng thích hợp Zoho Expense trong eWidget.

 1. Điều hướng đến eWdget>>Zoho Expense.
 2. Mở email bạn muốn thêm làm chi phí.
 3. Nhấp Tạo chi phí để chuyển đổi nội dung email sang PDF và tự động tạo chi phí.

uCrOF8Xs4apmDwN-c_BvJRpdtUVCvkMLPcXHx5FT

 1. Email của bạn sẽ có sẵn dưới dạng chi phí ở phần Hộp thư đến trong Zoho Expense.

 

Nếu email có các tệp đính kèm, bạn sẽ có tùy chọn để lưu các tệp đính kèm.

 
Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat