Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 21/05/ 2021

Sổ tay Zoho

Sổ tay Zoho (Zoho Notebook) là một ứng dụng ghi chú tiện lợi có thể được đồng bộ hoá trên tất cả các thiết bị của bạn. eWidget cho phép bạn xem, thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú, công việc cần làm, tải lên hoặc đính kèm một số phương tiện vào Sổ tay Zoho từ Zoho Mail.

Sử dụng tiện ích Sổ tay Zoho trong Zoho Mail

  1. Đăng nhập tài khoản Zoho Mail của bạn.
  2. Chuyển hướng đến eWidget>>Zoho NoteBook
  3. Tất cả các ghi chú của bạn được liệt kê theo thứ tự mới nhất đến cũ nhất để bạn xem và chỉnh sửa.

Sổ tay Zoho
 

      4. Nhấn vào biểu tượng + để thêm ghi chú hoặc danh sách các việc cần làm.


      5. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm để tìm một ghi chú cụ thể.

Thêm email làm ghi chú

Bạn có thể thêm email trong Zoho Mail dưới dạng ghi chú trong Zoho
NoteBook.

  1. Di chuyển đến biểu tượng eWidget ở góc dưới bên phải hộp thư của bạn.
  2. Chọn Zoho Notebook từ thanh menu ứng dụng.
  3. Nhấp vào biểu tượng Tạo từ email.
     

     
 

      4. Chọn sổ tay (notebook) mà bạn muốn thêm ghi chú vào từ hộp thư thả xuống.
 


      5. Nhấp vào Thêm để thêm email dưới dạng ghi chú trong Zoho Notebook

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat