Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 03/03/ 2021

Quản lý tệp đính kèm

Zoho Mail cung cấp nhiều tùy chọn để quản lý các tệp đính kèm bạn nhận được trong email của mình. Bạn có thể xem các loại tệp đính kèm khác nhau như Tài liệu, Bảng tính, Bản trình bày, Hình ảnh, PDF, Tệp văn bản trực tiếp trong trình duyệt hoặc Ứng dụng Zoho cho các tệp định dạng tương thích. Các tệp đã nhận có thể được tải lên bộ nhớ đám mây hoặc tải xuống thiết bị của bạn hoặc thực hiện các tác vụ khác. 
 
Tất cả các tệp đính kèm trong email của bạn có sẵn trong Trình xem tệp đính kèm để xem tất cả chúng ở một nơi. Trình xem tệp đính kèm hỗ trợ thêm các thao tác nhanh, bộ lọc, v.v. để định vị tệp mà không cần biết chính xác email nào chứa nó.

Mục lục

 

Xem phần đính kèm

Tải xuống tệp đính kèm

Sao chép vào Zoho Writer

Sao chép vào Trang tính Zoho

Tải lên Zoho Docs

Tải lên Zoho Work Drive

Tải lên các dịch vụ đám mây khác

Xem phần đính kèm


Zoho Mail cung cấp chế độ xem nhanh ở hầu hết các loại tệp đính kèm phổ biến mà bạn nhận được. Có thể xem các tệp như Tài liệu, Bảng tính, Bản trình bày bằng bộ ứng dụng văn phòng Zoho. Các tệp phổ biến như pdf, hình ảnh, tệp văn bản, video và các phương tiện khác mà bạn nhận được cũng có thể được xem trước trong trình duyệt, dựa trên các tùy chọn xem trước tích hợp được hỗ trợ bởi trình duyệt bạn sử dụng. Điều này giúp bạn có thể xem tệp mà không cần phải tải tệp xuống và tìm kiếm phần mềm cụ thể để xem. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng tùy chọn Thêm vào Zoho Work Drive, trong trường hợp bạn muốn thực hiện sửa đổi loại tệp đính kèm văn phòng mà bạn nhận được. Do đó, bạn có thể xem các tệp đính kèm từ bất kỳ thiết bị nào mà không gặp phải vấn đề nào từ các ứng dụng phần mềm đã cài đặt. Bạn cũng có thể kéo và thả các tệp đính kèm này vào cửa sổ trò chuyện Zoho Cliq đang mở trong Zoho Mail.

Từ danh sách email, bạn có thể nhấp vào biểu tượng tệp đính kèm để xem trực tiếp tệp đính kèm trong email cụ thể đó. Nhấp vào biểu tượng tệp đính kèm cho hàng tiêu đề trong cuộc hội thoại sẽ liệt kê tất cả tệp đính kèm trong toàn bộ cuộc hội thoại. Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn Khác để thực hiện các hành động.
 
 
Các tuỳ chọn khác trên Zoho mail
 
 
Bấm vào biểu tượng Tệp đính kèm trong vùng tiêu đề của ngăn xem trước email để điều hướng trực tiếp đến vùng Tệp đính kèm trong email.
 
 
 
Biểu tượng tệp đính kèm trên Zoho mail
 
Bảng sau cung cấp cho bạn danh sách các loại tệp đính kèm và Trình xem Zoho được sử dụng để xem tệp khi di chuyển. 
 
 Loại tệp đính kèm
Xem tùy chọn
 xlsx, xls, sxc, ods, csv, tsv Trang tính Zoho
 docx, doc, sxw, odt, rtf Zoho Writer
 ppt, pps, odp, sxi Zoho Show
 pdf, jpg, jpeg, gif, png, bmp, htm, html,   eml, msg Xem trước trong trình xem Tệp   đính kèm
mp4, mp3, wav, mov Phát trong trình xem Tệp đính   kèm
 ics
Xem trong email, Thêm vào Lịch   Zoho
 
 
 
Hơn nữa, Bạn có thể kéo và thả các tệp đính kèm email vào Zoho Cliq bằng cách sử dụng trình nhắn tin trò chuyện được tích hợp sẵn trong Zoho Mail. Bạn cũng có thể lưu các tệp này vào Zoho Docs hoặc Zoho Work Drive nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi đối với các tệp đã nhận và gửi cho ai đó. Trong trường hợp tệp đính kèm nhận được là tài liệu, bạn có thể sử dụng tùy chọn Copy to Zoho Writer để chỉnh sửa tài liệu trước khi gửi cho người khác.

Tải xuống tệp đính kèm


Bạn có tùy chọn để tải các tệp đính kèm xuống thiết bị của mình. Khi bạn có nhiều tệp đính kèm trong một email, bạn có thể chọn một vài hoặc tất cả các tệp đính kèm bằng cách sử dụng các hộp kiểm tương ứng và Tải xuống dưới dạng Zip. Các tệp đính kèm đã chọn sẽ được tải xuống dưới dạng tệp zip. Sau đó, bạn có thể giải nén các tệp riêng lẻ vào thư mục đích mong muốn.

 
 
 
Tải tệp đính kèm trên Zoho mail
 
 
Bạn cũng có thể chọn phần đính kèm và chọn một hành động từ danh sách các tùy chọn trong menu Thêm vào.
 
Các tệp đính kèm .EML và .MSG có thể được tải xuống dưới dạng tệp EML hoặc HTML bằng cách sử dụng tùy chọn Lưu dưới dạng tệp HTML và Lưu dưới dạng tệp EML trong Bản xem trước.
 
Trong menu Tùy chọn khác, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn để Thêm vào đám mây, Thêm vào tin nhắn Cliq, Đính kèm trong tin nhắn luồng mới, Đính kèm và gửi email mới, Đính kèm vào ghi chú mới và Đính kèm vào tác vụ mới. Bạn có thể gửi tệp đính kèm email trong cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng tùy chọn Add to Cliq Message. Tùy chọn  Đính kèm trong tin nhắn mới trong Stream cho phép bạn đăng tin nhắn mới trong stream với tệp đính kèm đã chọn. Tương tự, bạn có thể sử dụng tùy chọn Đính kèm và gửi email mới để soạn email mới với tệp đã chọn làm tệp đính kèm.
 
 
 
 
 
Bạn có thể tải tệp trực tiếp lên Zoho Docs, Zoho Work Drive hoặc các dịch vụ đám mây khác mà bạn chọn để cộng tác hoặc chia sẻ thêm bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào đám mây.

Sao chép vào Zoho Writer

 
Với sự trợ giúp của Copy to Zoho Writer, bạn có thể tạo bản sao của bất kỳ phần đính kèm văn bản / từ nào trong Zoho Writer để chỉnh sửa hoặc cộng tác thêm. Khi bạn sao chép tài liệu vào Zoho Writer, các chỉnh sửa bạn thực hiện trong Writer sẽ không phản ánh trong tệp đính kèm email. Mặc dù, bất cứ khi nào bạn nhấp vào nút Copy to Zoho Writer của tệp đính kèm tương ứng, nó sẽ tự động chuyển hướng bạn đến bản sao bạn đã tạo lần đầu tiên.
 
Để sao chép tài liệu vào Zoho Writer, bạn phải:
 
1. Di chuyển con trỏ của bạn qua tệp đính kèm trong ngăn xem thư.
2. Nhấp vào Xem nút trong tập tin đính kèm.
 
 
 
xem tệp đính kèm trên Zoho
 
3 Bạn sẽ chuyển hướng đến bản xem trước tệp đính kèm. Trong bản xem trước, nhấp vào nút Copy to Zoho Writer.

Sao chép tệp đính kèm vào Zoho Writer

 
Tệp đính kèm của bạn sẽ được sao chép và bạn sẽ được chuyển hướng đến một tab khác với tệp đính kèm của bạn đang mở trong Zoho Writer. Bạn có thể sử dụng nó như một tệp văn bản thông thường.

Sao chép vào Trang tính Zoho

 
Với sự trợ giúp của Sao chép vào Trang tính Zoho, bạn có thể tạo bản sao của bất kỳ tệp XLS / XLSX nào trong Trang tính Zoho để chỉnh sửa hoặc cộng tác thêm. Khi bạn sao chép tài liệu vào Trang tính Zoho, các chỉnh sửa bạn thực hiện đối với tệp trong Trang tính Zoho sẽ không hiển thị trong tệp đính kèm email. Mặc dù, bất cứ khi nào bạn nhấp vào nút Copy to Zoho Sheet của tệp đính kèm tương ứng, nó sẽ tự động chuyển hướng bạn đến bản sao bạn đã tạo lần đầu tiên.
 
Để sao chép tài liệu sang Trang tính Zoho, bạn phải:
 
1.Di chuyển con trỏ của bạn qua tệp đính kèm trong ngăn xem thư.
2. Nhấp vào nút Xem trong tập tin đính kèm.
 
 
Nút xem trong tập tin đinh kèm trên Zoho mail
 
3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến bản xem trước tệp đính kèm. Trong bản xem trước, nhấp vào nút Sao chép vào trang tính Zoho
 
 
 
Phần đính kèm của bạn sẽ được sao chép và bạn sẽ được chuyển hướng đến một tab khác với phần đính kèm của bạn đang mở trong Trang tính Zoho. Bạn có thể sử dụng nó như một tệp Trang tính thông thường.

Tải lên Zoho Docs

 
Bạn có thể tải trực tiếp tệp đính kèm lên Zoho Docs để truy cập hoặc chia sẻ tệp từ mọi nơi, kể cả khi đang di chuyển. 
 
Di chuyển con trỏ của bạn qua tệp đính kèm trong ngăn xem thư.
 
1. Nhấp vào tuỳ chọn More và chon Add to đám mây từ danh sách.
2. Trong tab Zoho Docs, chọn loại thư mục bạn cần.
3. Chọn thư mực cụ thể trong loại thư mục đã chọn.
4. Bạn cũng có thể tạo một thư mục mới bằng cách nhấp vào biểu tượng "Tạo thư mục" ở góc trên cùng bên phải.
5. Nhấp vào "Thêm".
 
Tải tệp lên Zoho Docs trên Zoho Mail
 
 
Sau khi lưu tệp vào Zoho Docs, bạn có thể chỉnh sửa thêm bằng trình chỉnh sửa Zoho Docs hoặc chia sẻ nó với những người dùng khác bằng các tính năng đơn giản nhưng an toàn của Zoho Docs. Hơn nữa, bạn cũng được phép chỉnh sửa tệp đính kèm trực tuyến và đính kèm vào email.

Tải lên Zoho Work Drive

 
Bạn có thể tải trực tiếp tệp đính kèm lên Zoho Work Drive để truy cập hoặc chia sẻ tệp từ mọi nơi, kể cả khi đang di chuyển. 
 
1. Di chuyển con trỏ của bạn qua tệp đính kèm trong ngăn xem thư.
2. Nhấp vào tuỳ chọn More và chon Add to đám mây từ danh sách.
3. Chọn Thêm vào Work Drive.
4. Ứng dụng Work Drive sẽ mở trong ngăn eWidge.
5. Chọn thư mục cụ thể mà bạn muốn thêm tệp đính kèm vào.
6. Bạn cũng có thể tạo một thư mục mới bằng cách nhấp vào biểu tượng Thư mục mới ở dưới góc cùng bên phải.
7. Nhấp vào Thêm
 
 
Sau khi lưu tệp vào Zoho Work Drive, bạn có thể chia sẻ tệp dưới dạng liên kết (tệp ở định dạng Zoho) hoặc tệp đính kèm qua email với người dùng khác từ eWidget. 

Tải lên các dịch vụ đám mây khác


Zoho Mail cung cấp cho bạn tùy chọn tải tệp lên Dịch vụ tệp đám mây mà bạn chọn. Đối với tất cả các email có tệp đính kèm, bạn có thể sử dụng Cloud Uploader để thêm email vào các dịch vụ quản lý tệp trên đám mây. Bạn có thể chọn tải tệp của mình lên Zoho Docs hoặc Google Drive hoặc thậm chí DropBox. Zoho Mail cung cấp tích hợp hai chiều với tất cả các dịch vụ lưu trữ đám mây này, giúp bạn tải lên các tệp đính kèm hoặc thêm tệp đính kèm từ các dịch vụ này khi đang di chuyển.  

Tải lên Google Drive


Tương tự như Zoho Docs, bạn có thể tải tệp đính kèm lên Google Drive bằng Trình tải lên đám mây. Bạn cần xác thực và cấp quyền truy cập vào Zoho Mail, ngay lần đầu tiên bạn sử dụng Google Drive với Zoho Docs.
 
Tải tệp lên Google Drive trên Zoho Mail

Tải lên DropBox


Bạn có thể tải tệp đính kèm lên DropBox từ Zoho Mail bằng Trình tải lên đám mây. Bạn cần xác thực và cho phép Zoho Mail, lần đầu tiên bạn sử dụng Zoho Mail với DropBox. 
Bạn cũng có thể thêm tệp đính kèm vào email từ tài khoản DropBox của mình. 
 
 
 
Ghi chú:
Các tệp đính kèm đã nhận cũng có thể được tải lên OneDrive và Box.
 
 
Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat