Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Cập nhật 02/03/ 2021

Chế độ ngoại tuyến Zoho Mail

Chế độ ngoại tuyến của Zoho mail cho phép bạn truy cập hộp thư của mình ngay cả khi không được kết nối với internet. Bạn có thể đọc và trả lời email của mình khi ngoại tuyến. Các email được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và hiển thị khi ngoại tuyến từ bộ nhớ của trình duyệt.

Mục lục

Bạn có thể làm gì?

Bật Zoho Mail ngoại tuyến

Cài đặt ngoại tuyến

- Lưu email

- Cài đặt hệ thống bảo vệ

- Lưu trữ

Làm thế nào nó hoạt động?

Những điểm cần nhớ

Các trình duyệt được hỗ trợ

 

Bạn có thể làm gì?

 

- Đọc các email đã được lưu trữ ngoại tuyến. Bạn có thể quyết định số ngày email được lưu trữ.
- Trả lời email trong hộp thư đến hoặc soạn email mới. Những thứ này sẽ được lưu trữ trong Hộp thư đi và được gửi khi bạn có kết nối internet.
- Bạn có thể soạn email và lưu chúng dưới dạng bản nháp.
- Tạo và lưu mẫu.

Bật Zoho Thư ngoại tuyến


Bạn có thể bật chế độ Ngoại tuyến từ trang cài đặt.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail.
2. Nhấp vào Cài đặt biểu tượng.
3. Chuyển đến cài đặt Ngoại tuyến.
4. Bật công tắc Bật thư ngoại tuyến.
 

Bật chế độ ngoại tuyến Zoho Mail​

 

Ghi chú:

Để bảo vệ email của bạn, không bật chế độ Ngoại tuyến trong các hệ thống dùng chung hoặc công khai.
Tạo dấu trang trình duyệt cho Zoho Mail để dễ dàng truy cập Ngoại tuyến.

Cài đặt ngoại tuyến

1. Lưu email


Bạn có thể chọn những email bạn muốn chỉ có sẵn. Bạn có thể lưu trữ các email nhận được trong 7, 14 hoặc 30 ngày qua. Nhấp vào menu thả xuống ngày trong phần Lưu email để chọn số ngày.

 

Lưu email trên Zoho Mail

2. Cài đặt hệ thống bảo vệ


Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn giữ lại dữ liệu ngoại tuyến được lưu trữ trong trình duyệt khi đăng xuất hay không. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

 

Cài đặt hệ thống bảo vệ trên Zoho Mail

 

- Lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến 7 ngày trước trong trình duyệt này - Điều này sẽ đảm bảo đồng bộ hoá nhanh hơn vào lần đăng nhập tiếp theo.

- Xoá tất cả dữ liệu ngoại tuyến 7 ngày trước tỏng trình duyệt này - Vì dữ liệu ngoại tuyến bị xoá nên trong lần đăng nhập tiếp theo, quá trình đồng bộ hoá có thể chậm hơn

3. Lưu trữ


Phần này hiển thị thông tin lưu trữ của trình duyệt của bạn. Nó bao gồm tổng bộ nhớ và bộ nhớ đã được sử dụng bởi dữ liệu ngoại tuyến. 

 

Lưu trữ mail trên Zoho Mail

 

Làm thế nào nó hoạt động?


Bằng cách bật chế độ Ngoại tuyến, bạn có thể đồng bộ hóa các email bạn chọn khi bạn kết nối với internet. Những email này được lưu trữ trong trình duyệt mà bạn đã bật Ngoại tuyến. Tạo một dấu trang như đã đề cập trong cài đặt, để sử dụng sau này. Sau khi đồng bộ hóa xong, bạn sẽ có thể truy cập ngoại tuyến vào email của mình. Khi bạn bị ngắt kết nối, hãy sử dụng dấu trang để truy cập Zoho Mail để xem các email đã được đồng bộ hóa. 

Những điểm cần nhớ


- Không bật Zoho Mail Ngoại tuyến trong máy tính dùng chung hoặc máy tính công cộng.

- Bật Ngoại tuyến dành riêng cho trinh duyệt, do đó, truy cập Ngoại tuyến sẽ chỉ khả dụng trong trình duyệt mà Ngoại tuyến được bật.

- Bạn có thể truy cập Zoho Mail Ngoại tuyến chỉ trong một tab trong trình duyệt.

- Trong trường hợp chuỗi hội thoại, các email trong phạm vi ngày đã đề cập sẽ được lưu trữ. Ngoài những email này, 200 email trước đó trong cuộc trò chuyện cũng được lưu trữ ngoại tuyến.

- Nếu bạn gửi email có độ trễ Hộp thư khi ở chế độ Ngoại tuyến, độ trễ sẽ được tính từ thời điểm bạn trực tuyến trở lại. Ví dụ: nếu độ trễ của hộp thư đi được đặt là 30 giây, thời gian này sẽ đucowj tính giờ kể từ khi bạn trực tuyến.

Các trình duyệt được hỗ trợ

 

Trình duyệt Phiên bản được hỗ trợ
Trình duyệt Chrome 45 trở lên
Firefox 61 trở lên
Opera 32 trở lên

 

Lưu ý cho người dùng trình duyệt Firefox:
Zoho Mail Ngoại tuyến không hoạt động trong các trường hợp sau: 
Nếu bạn đang ở trên cửa sổ Riêng tư.
Nếu tùy chọn Lịch sử của bạn được đặt thành "Không bao giờ nhớ lịch sử" hoặc "Luôn sử dụng chế độ duyệt web riêng tư".​

 

 

 

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt hơn cho quy khách!

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat